Wednesday, November 23, 2022

Rang 1 enjoyed a spooky science experiment!

Oíche Oscailte

Míle buíochas as gach duine a tháinig chuig an Oíche Oscailte, bhí sé go deas bualadh libh go léir. Táimid fíor-bhuíoch as gach paiste, tuismitheoir agus foireann na scoile a chabhraigh ar an oíche freisin. A massive thank you to everyone who attended our Open Night, it was so lovely to meet you all. We are also extremely grateful to the students, parents and staff who helped out on the night.

Múinteoirí Fraincise

Tháinig múinteoirí ar chuairt chugainn ón bhFrainc le déanaí chun foghlaim conas a oibríonn an ilteangachas agus an tumoideachas ar scoil. Bhí sé go hiontach bualadh leo agus mhúin siad roinnt Fraincis dúinn freisin We recently had a visit from French teachers to learn about how plurilingualism and immersion education works for us in school. It was great to meet them and we even learnt some French from them too!

Eolaíocht Oíche Shamhna

Rinne R1 turgnamh iontach – bhíodar ag cruthú leictreachas statach chun púcaí a bhogadh! Spúcaí agus spéisiúil! R1 did an excellent science experiment – they created static electricity to move the ghosts! Spooky and scientific!

 

Comments are closed.

Reporter
Contact Journalist: 051 874951

More Waterford News

Amy Brennan appointed as Sanofi Site Head

More by this Journalist